Hoger onderwijs

Meertaligheid en de rol van de Limburgse taal daarin. Je kunt erover leren, je kunt leren het toe te passen, maar het is ook te onderzoeken. Wat jouw manier ook is om met meertaligheid aan de slag te gaan, het is belangrijk. 

hoger onderwijs 1

Bachelor- en masteropleidingen

Pabo-opleidingen
De studenten aan de beide pabo’s in de provincie (de Nieuwste Pabo en Pabo Fontys) worden al vanaf het eerste leerjaar onderwezen in de voordelen van meertaligheid. Hierbij wordt niet alleen ingezoomd op de voordelen van het Limburgs als eerste of tweede taal maar meertaligheid is volop onderdeel van het aanbod bij het vak Nederlands.

Centre for Language Studies (RU)
Als taalwetenschappenstudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk je te verdiepen in meertaligheid. Het centrum voor taalstudies van de RU doet onder andere onderzoek naar cognitieve en ontwikkelingsaspecten van meertaligheid. De onderzoeksgroep houdt zich tevens bezig met outreach-activiteiten zoals het Kletskoppen Kindertaal Festival. 

 

Minorities & Multilingualism (bachelor RUG)
Met het bachelorprogramma Minorities & Multilingualism van de Rijksuniversiteit Groningen leer je alles over talen, culturen, geschiedenis en politiek van etnolinguïstische minderheden in de wereld. Verder leer je ook hoe je onderzoek doet naar thema’s betreffende minderheden en meertaligheid. 

Taal- en cultuur studies (bachelor UU)
Taal- en cultuur studies aan de Universiteit Utrecht biedt je als student de mogelijkheid om je via een keuzevak te richten op meertaligheid. Hierin leer je taal enerzijds kennen als een communicatiesysteem en anderzijds als een cultureel verschijnsel. In de tweede helft van het eerste jaar van de bachelor maak je als student kennis met je gekozen hoofdrichting. Met de hoofdrichting ‘Moderne talen: educatie en meertaligheid’ kun je je, zij het niet specifiek in de Limburgse taal, verder verdiepen in meertaligheid.