Venloos

Hoeëger ónderwies

Miertaligheid en de rol van de Limburgse taal dao in. De kins dao euver liere, de kins liere ’t toe te passe, aevel ’t is ouk te ónderzeuke. Waat dien wies ouk is um mit miertaligheid aan de slaag te gaon, ’t is wiechtig.

hoger onderwijs

Bachelor- en masteropleidinge

Pabo-opleidinge
De studente aan de beide pabo’s in de pervins (de Nieuwste Pabo en Pabo Fontys) waere al vanaaf ’t ierste lierjaor ónderweze in de veurdeile van miertaligheid. Heej beej wuurt neet allein ingezoemp op de veurdeile van ’t Limburgs as ierste of twieëde taal maar miertaligheid is in de volle breidte ónverdeild ónderdeil van ’t aanbod beej ’t vak Nederlands.

Centre for Language Studies (RU)
As taalweiteschapstudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen is ’t meugelik dich te verdepe in miertaligheid. ’t Centrum veur taalstudies van de RU duit ónder andere ónderzeuk nao cognitieve en óntwikkelingsaspecte van miertaligheid. De ónderzeuksgroep helt zich ouk bezig mit outreach-activiteite zoeë as ’t Kletskoppe Kindertaal Festival.

 

Minorities & Multilingualism (bachelor RUG)
Mit ’t bachelorprogram Minorities & Multilingualism van de Rijksuniversiteit Groningen liers se alles euver tale, culture, geschiedenis en politiek van etnolinguïstische minderhede in de waereld. Vaerder liers  se ouk wie  des se ónderzeuk duis nao thema’s die minderhede en miertaligheid aangaon.

Taal- en cultuur studies (bachelor UU)
Taal- en cultuur studies aan de Universiteit Utrecht beje dich as student de meugelikheid um dich via ’n keuzevak te richte op miertaligheid. Heej in liers se taal van d’n eine kant kinne as ’n kómmunicatiesysteem en van d’n andere kant as ’n cultureel verschiensel. In de twieëde helf van ’t ierste jaor van de bachelor maks se as student kinnis mit dien gekaoze hoofrichting. mit de hoofrichting ‘Moderne talen: educatie en miertaligheid’ kins se dich, waal neet specifiek in de Limburgse taal, vaerder verdepe in miertaligheid.