Voorschoolse educatie

‘t Hoes wil alle kinderen in Limburg de kans geven zich meertalig te ontwikkelen. Uit onderzoeken wereldwijd blijkt dat kinderen er baat bij hebben zich op jonge leeftijd meer dan één taal eigen te maken. Limburgs is de taal die veel kinderen van huis uit meekrijgen en die in het voorschoolse onderwijs een plaats verdient. ’t Hoes motiveert de kinderopvang het Limburgs - naast het Nederlands - zo veel mogelijk in te zetten. 

Kinderopvang

Zjuulke

Zjuulke is een Limburgse peuter die de mascotte is van de ‘tweetalige kinderopvang’. Het doel is kinderen de kans te bieden zich tweetalig te ontwikkelen: Nederlands én Limburgs. 

Limburgs is de taal die veel kinderen van huis uit meekrijgen en die in het voorschoolse onderwijs een plaats verdient. Zjuulke motiveert de kinderopvang het Limburgs - naast het Nederlands - zo veel mogelijk in te zetten. 

De locaties waar Zjuulke momenteel loopt, zijn:

  • De Rakkertjes (MIK & PIW Groep, Born)
  • Peutergroep De Rode Loper (MIK & PIW Groep, Sittard)
  • Peuteropvang Montessori (MIK & PIW Groep, Maastricht)
  • Eigen Wijz (Peuteropvang Heerlen)
  • Speelbal (Peuteropvang Heerlen)
  • Peutertuin (Peuteropvang Heerlen)
Zjuulke

Spelen, kijken, (voor)lezen en zingen

Lezen

Onderzoek

MIK & PIW Groep en Zuyd Hogeschool deden onderzoek naar het gebruik van de Limburgse taal binnen de kinderopvang. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat:

  • een meerderheid van de pedagogisch medewerkers Limburgs spreekt met de kinderen binnen de kinderopvang;
  • er misconcepties bestaan met betrekking tot de wettelijke bepalingen voor het gebruik van het Limburgs in de kinderopvang; of het wettelijk is toegestaan om het Limburgs te gebruiken;
  • er behoefte is aan inzicht hoe meertaligheid in de praktijk toe te passen is.