Netwerk Limburgse taal

De Limburgse taal wordt breed gedragen. Het Hoes veur ’t Limburgs koestert een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties dat zich inzet voor de Limburgse taal, elk met een eigen invalshoek.

Uitgestoken hand

Vrijwilligersfuncties

Veldeke Limburg

Vrijwilligerswerk bij Veldeke Limburg kan bestaan uit deelname aan besturen of commissies in de verschillende lokale Veldeke kringen of op provinciaal niveau. Veldeke kan ook ondersteuning gebruiken op projectbasis. Dat zijn tijdelijke initiatieven met een duidelijk afgebakende taak en doelstelling en een duidelijk afgebakend tijdpad. Dus ook als je je zo nu en dan eens wilt inzetten voor Veldeke, zonder langdurige verplichtingen, dan ben je van harte welkom. 

Levende Talen Limburgs

Een belangrijk doel van Levende Talen Limburgs is om professioneel educatief materiaal te ontwikkelen, waardoor geïnteresseerden en belanghebbenden Limburgs kunnen leren. Denk hierbij aan nieuwkomers in Limburg, maar ook aan mensen die in Limburg zijn opgegroeid maar het Limburgs nooit actief hebben geleerd. Om hun doelstellingen te bereiken, is het van belang dat Levende Talen Limburgs zoveel mogelijk leden heeft. Heb jij, of heeft jouw organisatie interesse om lid te worden? Meld je dan aan via de algemene website van Levende Talen of klik eerst op deze link voor meer informatie. Je kunt je aanmelden als lid als je talendocent, aspirant-lid of student/LIO, partner van een lid, gepensioneerd collega of belangstellende bent. Onze leden zijn werkzaam in alle segmenten van het onderwijs: van primair onderwijs, onder- en bovenbouw vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo tot volwassenenonderwijs. Word lid.

Limbörgse Academie

De Limbörgse Academie verbindt het Limburgs met de digitale wereld. Hun Team Digitaal Limburgs verzamelt teksten en maakt ze digitaal bruikbaar. Hieraan kun je ook als vrijwilliger meewerken. Neem gerust contact op. 

Lokale Heemkundeverenigingen

In Limburg zijn talloze kleine en grote heemkundeverenigingen actief. De leden van deze verenigingen beschikken vaak over een grote hoeveelheid kennis over regionale historische ontwikkelingen.