Primair onderwijs

Alle leerlingen komen in situaties waarin ze andere talen horen, of waarin ze verschillende talen of dialecten nodig hebben om zich uit te drukken. Een derde van de leerlingen in Nederland spreekt of hoort thuis een andere taal dan het Nederlands. ’t Hoes ondersteunt in de inzet van meertaligheid in de klas, op de werkvloer en in beleid.

Verven

Meer kansen Met Meertaligheid (3M)

Het 3M-project, Meer kansen Met Meertaligheid, biedt leerkrachten handvatten voor het omgaan met meertaligheid in de klas. Daarnaast beoogt het de attitudes van leerlingen en docenten over meertaligheid en het leren van álle talen (regionale, buur-, minderheids- en migrantentalen) positief te beïnvloeden.

Meer lezen

Logo 3M (Meer kansen Met Meertaligheid)