Sjpraekend | Jeroen Schriks

Voor de Meijelse carnavalsvereniging zorgde hij jaarlijks voor de juiste vertalingen van de carnavalskrant. Toen de carnavalsvereniging 6 x 11 jaar bestond was dat aanleiding om een langdurig gekoesterde wens in vervulling te laten gaan, namelijk het maken van een volledig Meijelse revue. Jeroen Schriks was één van de kartrekkers.

Het bleek onmogelijk om vanuit de carnavalsvereniging subsidies te verwerven. Hiervoor werd de stichting Pròt mèr Mééls opgericht. Als eerste werd een subsidiemakelaar ingeschakeld. Dat bleek de juiste keuze. In korte tijd had deze de tienduizenden benodigde euro’s bij elkaar geharkt en kon een regisseur aan het werk worden gezet. De revue kwam er in 2016. De productie voor en door Meijelse mensen verkocht drie keer uit. Zoals de naam van de revue allè, pròt mèr Mééls al doet vermoeden stond het Meijelse dialect centraal.

Al snel wist men het bestuur te vinden met vragen over schrijfwijze en betekenis van Meijelse woorden. “Het blijft een eeuwige discussie, omdat er destijds weinig op papier stond. Veel mensen die het spraken, zijn niet meer onder ons en net als ieder ander dialect is deze ook in beweging,” zegt Jeroen. “Er was weinig aandacht voor vernieuwing, zoals bijvoorbeeld door de invloed van straattaal. Aan interesse geen gebrek maar aansluiting bij jeugd en jongeren ontbrak”, vervolgt hij. Allereerst werd daarvoor het Nééj Mééls Woordeboe:k samengesteld. Een actuele versie van het reeds bestaande Mééls Woordeboe:k, met daarin nieuwe verwarwoorden, vertellingen, telwoorden en met aandacht voor het gebruik van Meijels in de basisschool. Daarna ontstond het idee voor een app die zowel de Nederlandse taal vertaalt in het Meijels dialect als vice versa. Er werd aansluiting gezocht bij de heemkundige kring. Echter, het maken van een dergelijke app vergde een specifieke kennis en aanpak. Toch lukte het de stichting om met financiële hulp van de gemeente Peel en Maas het project in 2019 te realiseren. “Maar dan begint het pas. Alleen al de aanschaf van nieuwe software kost duizenden euro’s. Aangezien we de app sponsorvrij willen houden doen we geen beroep op het bedrijfsleven,” zegt Jeroen. In plaats daarvan werd een culturele avond georganiseerd, met als gast Wim Daniëls. De opbrengst van de kaartverkoop kwam ten goede aan deze onkostenpost. 

Met de komst van het woordenboek en de app besteedt het basisonderwijs in Meijel volop aandacht aan haar eigen cultuur. Op initiatief van de stichting werd door oud-docenten een lesaanbod ontwikkeld voor de bovenbouw. Dat werd zeer goed ontvangen. In het verlengde daarvan draagt ook het Doe Boek van stichting Peel Geluk bij aan de bewustwording van het eigen dialect. 

Is er met het afvinken van de revue en de app, als langgekoesterde wens, al een nieuwe stip op de horizon? Jeroen knikt. “Ik acht de tijd rijp voor de Meijel Passion. We hebben een hippe pastoor. Hij doet ongetwijfeld mee, het is een trouwe pleitbezorger en herder,” zegt hij. Ook de rest van de stichting weet het: als er één schaap over de dam is…

Sjpraekend Jeroen Schriks