Roermonds

Zodet veer ós versjtaon

Limburg: ’n provincie mit 1,1 meljoen bezunjere miense, die wone in ruum 500.000 hoezer. Hóngerddoezjende plekke waere versjillende tale en dialecte gesjpraoke. Limburg is ’n landjstreek die meer kielemaeters grens deilt mit Belsj en Pruses, dan mit de res van Nederlandj. Limburg haet ’n rieke historie mit Sjpaanse en Franse invlood, wo óm de angere kielemaeter ’t Limburgs dialect e bietje versjillend is. In die aafwisseling van tale en dialecte – in oos meertaligheid – dao ligk noe persies waat de Limburgers mitein verbinjt. Want ouch al zeen de Limurgse dialecte neet euveral persies ’t zellefde:

veer versjtaon ós.

Weerts

’n Kwestie van doon

Dieës variatie in tale en dialecte zörgtj d’r ouch vör det oeës wichter en kleinkîndjer gemaekeliker  ânger tale lieëre naeve de thoêstaal. Laote ve daorum mieërtaligheid umêrme en de rol vanne Limburgse taal dao in veere en behaoje. Det és gein kwestie van gedöldj mer ’n kwestie van doon. Van de duuër wagewiêd oeëpezétte vör oeës mieërtaligheid en daomej vör deindânger. Thoês, op schoeël of de kîndjeropvang, inne gemeindje of op ’t wêrk.

Vae hêlpe uch waal. 

megafoon
Heerlens

Al die tale en dialekte die i Limburg gekald weëde, zint juus zoeë versjeie wie vier allenui.

Doarum vings te óp dees website tekste i versjeie Limburgse dialekte én in ’t Hollendsj. Want ’t Hoes veur ’t Limburgs is d’r vuur jieëkerinne. Of se noe Limburgs plat kals of dat alling vertsjtees. En óch wens te ing anger taal sjpriks en de Limburgse taal neet versjtees evvel waal wardeers. Beivuurbild umdat die ee wiechtig óngerdeel is van mieëtaligheed en kultoer. Wat dieng relasie mit de mieëtaligheed i Limburg óch zieë maag, vier öäpene ós duure vuur dich.

Maastricht