De pilot ’Zjuulke’ in beeld

Kijk mee met ’Zjuulke’

Het Montessori Kindcentrum en Kinderdagverblijf De Rode Loper zijn gestart met het project ’Limburgs als tweede taal’. Daarbij wordt afgestapt van het idee dat het beter is om de kleintjes in de kinderopvang en peuterspeelzalen alleen maar in het Nederlands aan te spreken. De Limburgse taal is daarmee prominent aanwezig binnen deze kinderopvang.

Reportage
RTV Maastricht bracht dit in beeld bij het Montessori Kindcentrum. Bekijk hier deze reportage. L1 ging op bezoek bij De Rode Loper. Bekijk hier deze reportage.

De pilot
Het Montessori Kindcentrum en De Rode Loper zijn een van de deelnemers binnen de pilot ‘Zjuulke”. Deze pilot is gericht op het duurzaam integreren van het Limburgs in de peuteropvang (2-4 jaar). In samenwerking met MIK & PIW Groep en Peuteropvang Heerlen en met ondersteuning van het SFBO richt ’t Hoes zich op de inzet van meertalige werkvormen, professionalisering op het gebied van meertaligheid onder pedagogisch medewerkers en ouderbetrokkenheid.

Meer lezen over ’Zjuulke’ 

Illustratie: Studio Toussaint

Zjuulke