Provinciale subsidieregeling Limburgse taal 2024

Regeling wordt verlengd

De provinciale subsidieregeling Limburgse taal van 2023 wordt met een jaar verlengd. Dit betekent dat er ook dit jaar weer aanvragen ingediend kunnen worden bij de Provincie Limburg.

Waarvoor?

De regeling richt zich op projecten die het gebruik van de Limburgse taal bestendigen en/of uitbreiden binnen een doelgroep die ten minste 0- tot 18-jarigen bevat.

Hoe?

Om mogelijke verbindingen in het veld te signaleren vraagt de regeling om een bijlage met advies van het Huis voor de Kunsten Limburg namens de samenwerkende organisaties op het gebied van de Limburgse taal. Hiervoor kun je jouw concept subsidieaanvraag, met een verzoek tot advies, sturen naar limburgsetaal@hklimburg.nl.

Wanneer?

Meer informatie over algemene criteria, het subsidiebedrag, het indienen en het aanvraagformulier vind je op de website van Provincie Limburg. Je kunt tot uiterlijk 18 december 2024 een aanvraag indienen.

Meer lezen over de subsidieregeling

Schrijven