Heerlens

Educatie

Umdat ing mieëtalige opvoeding vöal vuurdele óplieëvert én umdat me i Limburg ópgruit kótbei anger tale, is taaledukasie va belang. Doarum rich ’t Hoes zich óch óp d’r umgank mit mieëtalig opvoede en wat vuur plaatsj ‘t Limburgse doabei kin innumme.  Vier bouwe e netwerk óp mit kennis en óngervinging heiuëver en óntwikkele en veure edukatieve produkte en programme in. 

Boekjes lezen

Lieer mieeë

  • Beloester de podcast ’De Limburgse taal & Meertaligheid’.
  • Beloester de podcast ’De Limburgtaal & Onderwijs’.  
  • Bekiek dis oetzending va Het Klokhuis uëver mieëtaligheed.
  • Of ’t filmke va de Radboud Universiteit Nijmegen ’Iedereen is (een beetje) meertalig’.