Heerlens

Kuns en kultoer

D’r Kultoer en Kuns sjteet i Limburg óp e hoeëg peil!  In dees  provinsie vingt me volóp en eëveral moeziek, tejater en letteren, allerlei  ouw tradisies, nuie  initsjatieve va hoeskamer bis buun, zoewaal vuur touwjouwers es vuur d’r beoefeneer. Ós Limburgse taal is mit dees kunst en kultuur-utinge sterk verbónge. 

Vrijthof